HI!欢迎来到虫筑网![请登录][免费注册]
联系我们:
400-831-7879
设计群:642709571

施工群:904057899
虫筑网
APP下载
热门服务
如何申请虫筑网设计师

   登录网站后,点击导航条“个人中心”。进入个人中心页面,点击头像右边的“申请设计师”按钮。


         
  请按照要求填写正确信息,点击下一步。


           

  上传您的职称证书或简历图片,点击提交申请即可。提交完成后,请耐心等待工作人员审核。

     


  您的申请审核通过后平台会以短信的形式告知您,您可随时登录网站进行项目投标。

           

× 上传案例流程
返回顶部